info@veterinerbilgi.com

SIĞIR

  • AğUSTOS 12, 2018
  • 0

  Hayvanlara dikkatli yedirilmesi gereken yem maddeleri

  Yeterli miktarda kaba yem verilemiyorsa, cinsi ne olursa olsun hiç bir kesif yem alabildiğince yedirilmez. Hububat, şekerli maddeler, unlu maddeler ve karma yemler, birdenbire alışılmadık miktarlarda yedirilmemeli, bir kaç gün alıştırılarak yedirmelidir. Aksi takdirde gazlı şişkinlik, rumen asidozu (hamurlama) kronik hazımsızlık yemden yararlanmanın azalması, süt veriminde düşme, süt yağının azalması gibi çok önemli problemler ortaya

  Read more
  • AğUSTOS 12, 2018
  • 0

  MASTİTİS KONTROL PROGRAMI

  1.Uygun sağım yöntemlerinin uygulanması Sağım öncesi memeler hazırlanmalı, uygun sağım yöntemi uygulanmalı, sağım öcesi ve sonrası teat-dipping, stresten uzak sağım, mastitis yönünden memenin ve ön sütün muayenesi, sağım ekipmanlarının yeterli temizlik ve dezenfeksiyonu 2.Sağım mak.uygun kullanımı ve bakımı Sağım sistemi uygun şekilde kurulmalı, ekipmanların bakımı, günlük kontrolleri, düzenli servis hizmetleri, sağım sisteminin teknik ve ekonomik

  Read more
  • AğUSTOS 12, 2018
  • 0

  SEREBROKORTİKAL NEKROZ ( POLİENSEFALOMALASİ )

  Polioencephalomalasi ruminantlarda çok sayıda sinirsel metabolik bozukluğu içeren serebral korteksin nekrozu ile karekterize neuropatalojik bir hastalıktır. Sebepleri Yetersiz beslenme Tiamin yetersizliği bakterilerin faaliyetlerinde azalma bitkilerdeki tiaminaz (eğrelti otu) Asidoz oluşturabilecek rasyonlar Akut kurşun zehirlenmesi Su kıtlığı Sodyum iyon toksisitesi Kükürtle ilişki olarak gözlenen polioencephalomalasi Su içindeki sülfatlar ve rasyonu oluşturan yem maddelerinde bulunan kükürt (üre-melas

  Read more
  • AğUSTOS 9, 2018
  • 0

  Sığırlarda Brusella Hastalığı (Brucellosis)

  İnsan ve hayvanlarda Brusella genusu mikroorganizmaları tarafından oluşturulan enfeksiyöz, genellikle subakut ve kronik seyirli zoonoz bir hastalıktır. Brusella cinsindeki etkenler, evcil hayvanlarda önemli ekonomik kayıplara neden oldukları gibi, enfekte hayvanların süt ve süt ürünleri, hatta et ile insanlara da bulaştıkları ve hastalığa neden oldukları için halk sağlığı yönünden de önemli bir grubu oluşturmaktadırlar. Brusella cinsi

  Read more
  • AğUSTOS 12, 2018
  • 0

  YABANCI CİSİMLERE BAĞLI BOZUKLUKLAR

  Sebepler Çok kirli, topraklı, kumlu yemler Çivi, tel, iğne, toka gibi batıcı cisimler Vida, civata, bilye gibi batıcı olmayan cisimler Çuval, poşet, kıl yumağı gibi maddeler Semptomlar Hafif olanlar yüzeyde, ağır olanlar rumen ve retikulumun ventralinde yer alır Bazen gaz oluşumu, şişme, rumen hareketlerinin azalması Gebelik, doğum, ağır yük çekme, yokuş aşağı hareket batmaya yol

  Read more

KOYUN-KEÇİ

  • AğUSTOS 10, 2018
  • 0

  Keçi Ciğer Ağrısı

  Keçilerde görülen akciğer ve akciğer zarını etkileyen, bulaşıcı, öldürücü bir mikrobik hastalıktır. Ölümler ciddi verim kayıpları ve yüksek tedavi masrafları nedeniyle ülkemizde keçi yetiştiricilerinin önemli bir sorunudur. Etken Hasalığın etkeni mycoplasma mycoides adı verilen mikroptur. Etken dezenfektanlara (mikrop öldürücüler), sıcak soğuk gibi dış etkenlere bazıları hariç olmak üzere antibiyotiklere dayanıksızdır. Bulaşma Salgın keçi ciğer ağrısı başta Asya ve

  Read more
  • AğUSTOS 10, 2018
  • 0

  Keçi Hastalıkları

  Keçi sürülerinde dikkat edilmesi, gözlenmesi gereken önemli hususların başında “sürüden ayrı durma” gelir. Sürüden ayrı duran, sürünün arkasında kalan keçiler kontrol edilmelidir. Keçilerin yürüyüşleri, dışkıları, deri ve tüyleri her zaman gözlenmeli, vücuttan gelen herhangi bir anormal akıntı ciddiye alınmalıdır. Bu konular dikkate alındığı zaman erken teşhis ve kısa süre içinde önlem almak mümkün olacaktır. Yine

  Read more
  • AğUSTOS 10, 2018
  • 0

  Koyun Sıtması (Piroplasmosis, Ağrıma) Hastalığı

  Koyunlarda ağrıma hastalığının etmenleri, piroplasma ovis ve babasia ovis denilen kan asalaklarıdır. Piroplasmalar, eritrositler içersinde ikiye bölünerek çoğalırlar. Hastalığın bulaşmasında ve evriminde ara konakçı olarak çeşitli kene türleri rol oynar. Belirtileri Hastalık daha çok merada kenelerin fazlalaştığı Haziran ve Temmuz aylarında görülür. Ağustostan sonra olaylar azalır. Hastalığın kuluçka dönemi 7-10 gün kadardır. Ağrımalı koyunlardan 42°C kadar

  Read more
  • AğUSTOS 10, 2018
  • 0

  Koyun ve Keçilerde Çiçek Hastalığı (SHEEP POX DISEASE)

  Koyun keçi çiçeği, koyun ve keçilerde ateş, özelikle deri ve akciğerlerde olmak üzere hayvanların bütün vücuduna yayılan, veziküllerle (içi sıvı dolu kesecikler) karakterize öldürücü bir viral bir hastalığıdır. Hastalığın etkeni bir virüstür. Virüs Poxviridae familyası Capripoxvirus genusunun bir üyesidir. Virus, çürümeye, asit ve alkali koşullara dirençlidir. Kuru kabuklarda yıllarca, yünde 2 ay ve bulaşık yüzeylerde 6 ay canlı

  Read more
  • AğUSTOS 10, 2018
  • 0

  Koyun ve Keçilerde Ektima Hastalığı

  Daha çok kuzulurda görülür. Literatürde kontagiyöz pustuler stomatitis, Scabby mouth, Sore mouth, CE= Contagious Ecthyma olarak geçen hastalığın etkeni pseudocowpox virüsüdür.  Virüs vücuda girdikten 4- 7 gün sonra ilk belirtiler ortaya çıkar.  Ektima hem koyunlarda, hem de keçilerde görülür. Zoonoz bir hastalıktır. İnsanlara da geçebilir. Hasta hayvanlara müdahalede mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Koyun ve keçilerde kendiliğinden iyileşebilir fakat

  Read more
  • AğUSTOS 10, 2018
  • 0

  Koyunlarda Delibaş Hastalığı

  Delibaş hastalığının etkeni Coenurus Cerebralis’tir ve çoğunlukla beyinde larva olarak yerleşirler. Olgun şekli köpeklerin bağırsaklarında şerit şeklindedir. Belirtileri Hasta koyunlar başlarını öne ve yana düşük tutarlar. Başlarını duvara, yemliğe dayarlar. Bir daire etrafında yürürler. Gözleri görmez, başlarını çarpar ve düşerler. İştahları azalır ve günden güne zayıflarlar. Etken vücuda alındıktan sonra hemen hastalık kendini belli etmez.

  Read more

KANATLI

  • AğUSTOS 13, 2018
  • 0

  Etlik Piliçler ve Yumurtacılarda Aşı Programı

  3. – 5. gün MA5 klon 30 (Newcastle + IB) (kafa daldırma yöntemiyle uygulanacak. civcivlerin başını bir kez aşı suyuna daldırıp çıkarmanız yeterli. Gözleri de suya değecek) Aşağıdakiler içme suyuna. 13. – 15. gün Gumboro (IBD) 20. – 22. gün Gumboro 28. – 29. gün Newcastle 33. – 35. gün Gumboro 42. Gün IB Yumurtacılarda

  Read more
  • AğUSTOS 12, 2018
  • 0

  Kanatlılarda Temizlik ve Dezenfeksiyon Alınacak Önlemler

  Her bakımdan güvenilir damızlıkların civcivi alınır. Aynı kümeste aynı yaşta hayvanlar olmalıdır. Kümese yeni hayvanlar koyulmadan önce altlık ve gübreler atılmalı, kümes ve ekipmanlar iyice temizlenip dezenfekte edilmelidir. Aynı çiftlikte sadece bir tür kanatlı yetiştirilmelidir. Kesimhane kümesten yeterince uzak olmalıdır. Kümesten çıkarılan, yabancılarla temas eden hayvanlar aynı kümese tekrar alınmazlar. Her türlü ekipman hiç kullanılmamışta

  Read more
  • AğUSTOS 12, 2018
  • 0

  Kümes Hayvanlarında Aşı Uygulamaları

  Aşı bir ilaç değildir. Hayvanları çeşitli hastalıklardan korumak üzere hazırlanmış biyolojik bir maddedir. Kümes hayvanlarında ortaya çıkan bir çok hastalığın ilaçla tedavisi yoktur. Bu hastalıklara karşı hayvanlar ancak aşılama yolu ile korunabilir. Fakat aşı uygulamalarından istenilen faydayı temin edebilmek ayrıca aşıların bir takım olumsuz etkilere yol açmaması için bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Aşının kullanma

  Read more

AT

  • AğUSTOS 13, 2018
  • 0

  Atlarda Kolik

  Kolik terimi, atlarda sancıyı tarif etmek için kullanılır. Ancak, atlarda sancının birçok nedeni vardır, bazıları hafif seyreder, bazıları hayatı tehdit eder. Atlarda kolik vakalarının tümü ciddiye alınmalıdır. Genellikle beslenme bozuklukları, ani yem değişikliği, fazla miktarda yem yeme, gaz birikimi, çok fazla konsantre yem verilmesi, bağırsak hastalıkları, yetersiz su tüketimi, stres, egzersiz sonrası aşırı yem veya su.

  Read more
  • AğUSTOS 13, 2018
  • 0

  Atlarda Pazartesi Hastalığı

  Sebepler Atlara tatil günlerinde normal rasyonun yedirilmesi, tatil gününün ardından hemen egzersize geçilmesi pazartesi hastalığına sebep olur. Bu durumda boş günlerde kaslarda fazlaca glikojen birikir, glikojen yıkımlanması ile laktik asit oluşur, kaslarda yıkımlanma vardır ve myoglobin açığa çıkar. Semptomlar Egzersize başladıktan sonra; aşırı terleme, beden ısısında ve nabızda artış, şarap renginde idrar atılımı, arka bacaklarda

  Read more