YABANCI CİSİMLERE BAĞLI BOZUKLUKLAR

Sebepler

 • Çok kirli, topraklı, kumlu yemler
 • Çivi, tel, iğne, toka gibi batıcı cisimler
 • Vida, civata, bilye gibi batıcı olmayan cisimler
 • Çuval, poşet, kıl yumağı gibi maddeler

Semptomlar

 • Hafif olanlar yüzeyde, ağır olanlar rumen ve retikulumun ventralinde yer alır
 • Bazen gaz oluşumu, şişme, rumen hareketlerinin azalması
 • Gebelik, doğum, ağır yük çekme, yokuş aşağı hareket batmaya yol açabilir (durgunluk, iştahsızlık, timpani, kambur duruş, hareketlerde zorluk, ağrı, sancı belirtileri, vücut ısısı, solunum sayısı, nabızda artışlar, verim düşüklüğü, ölüm)

Sağaltım ve korunma

 • operasyon
 • total yemde ham kül en çok % 15 olmalı
 • pika engellenmeli
 • mıknatıs yutturulabilir.
Leave a reply