SEREBROKORTİKAL NEKROZ ( POLİENSEFALOMALASİ )

Polioencephalomalasi ruminantlarda çok sayıda sinirsel metabolik bozukluğu içeren serebral korteksin nekrozu ile karekterize neuropatalojik bir hastalıktır.

Sebepleri

  • Yetersiz beslenme
  • Tiamin yetersizliği
  • bakterilerin faaliyetlerinde azalma
  • bitkilerdeki tiaminaz (eğrelti otu)
  • Asidoz oluşturabilecek rasyonlar
  • Akut kurşun zehirlenmesi
  • Su kıtlığı
  • Sodyum iyon toksisitesi

Kükürtle ilişki olarak gözlenen polioencephalomalasi

Su içindeki sülfatlar ve rasyonu oluşturan yem maddelerinde bulunan kükürt (üre-melas bloku). Besi hayvanlarında melas içinde bulunan yüksek orandaki kükürtün polioencephalomalasi’ye yol açtığı düşünülmektedir.

Patolojik Ruminal H2S Üretimi

Rumende sülfitlerin aşırı üretimi ruminantlar için toksik etkilidir. Rumende üretilen H2S ve H2S’in iyonik formlarının aşırı miktarları toksik etki oluşturmaktadır. H2S hidrojen siyanit benzeri etki göstererek hücre solunumunu bozmaktadır. Tiamin karbonhidrat metabolizmasında gerekli bir vitamin olduğu için, yetersizliğinde beyinde ganglion hücrelerinin glikoz metabolizması bozulur ve hücreler nekroze olur.

Semptomlar

Durgunluk, iştahsızlık. Rumen hareketlerinde azalma. Başın yukarı geriye doğru tutulması. Şaşılık, sallantılı yürüyüş. Koordinasyon bozukluğu. Koma ve ölüm.

Sağaltım

Rasyon değiştirilir, kaliteli kuru ot verilir. Damar içi B1 vitamini uygulanır.

Korunma

Akut ya da kronik asidoz oluşumu engellenmeli, rasyonda kolay eriyebilen karbonhidrat miktarına dikkat etmeli, besi rasyonlarına alıştırılarak geçilmelidir.

Leave a reply