Koyun ve Keçilerde Ektima Hastalığı

Daha çok kuzulurda görülür. Literatürde kontagiyöz pustuler stomatitis, Scabby mouth, Sore mouth, CE= Contagious Ecthyma olarak geçen hastalığın etkeni pseudocowpox virüsüdür.  Virüs vücuda girdikten 4- 7 gün sonra ilk belirtiler ortaya çıkar.  Ektima hem koyunlarda, hem de keçilerde görülür. Zoonoz bir hastalıktır. İnsanlara da geçebilir. Hasta hayvanlara müdahalede mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Koyun ve keçilerde kendiliğinden iyileşebilir fakat kuzu ve oğlaklarda öldürücü olabilir. Bu ölümlerin sebebi yavruların ağız yaralarından dolayı aç kalmalarıdır. Ektima hastalığının ırk hassasiyeti olan Frezian ırkı koyunlar ve Boer keçilerinde daha hızlı yayılır ve daha şiddetli seyreder.

Belirtileri
Kuzuların ve oğlakların ağız içi, dil ve ağız etrafında oluşur. Dilin üstündeki deri soyulur, yaralar kanayabilir. Ayaklara ve memelere de bulaşabilir.Bazı durumlarda topallık ve mastitis de gözlenmektedir. Yaraların sağaltımı yapılmazsa iltihaplanır. Yaralar nedeniyle genç hayvanlar yeterince beslenemez ve hayvanlar zayıflar. Gerekli önlemler alınmazsa kuzularda ve oğlaklarda ölüm artabilir.

Hasta hayvanlar ile sağlıklı olanlar birbirinden ayrılmalıdır. Virus, sodyum hipokloritte çabucak ölür. Çevre dezenfektanı olarak kullanılmalıdır. Hastalıktan korunma aşı ile sağlanır. Aşı MLV (modifiye canlı virus) aşısıdır. Kuzu ve oğlakların suni besleme ile aç kalmaları önlenmelidir.  Yumuşak besinler verilir, ağızdaki yaraların üzerine gliserin iode sürülür.

Leave a reply