Hayvanlara dikkatli yedirilmesi gereken yem maddeleri

Yeterli miktarda kaba yem verilemiyorsa, cinsi ne olursa olsun hiç bir kesif yem alabildiğince yedirilmez.

 • Hububat, şekerli maddeler, unlu maddeler ve karma yemler, birdenbire alışılmadık miktarlarda yedirilmemeli, bir kaç gün alıştırılarak yedirmelidir. Aksi takdirde gazlı şişkinlik, rumen asidozu (hamurlama) kronik hazımsızlık yemden yararlanmanın azalması, süt veriminde düşme, süt yağının azalması gibi çok önemli problemler ortaya çıkar.
 • Karma yemlerin bozulmaması için en çok iki haftalık yapılmalı veya satın alınmalıdır.
 • Baharda hayvanlar meraya çıktıklarında hayvanlara verilen kesif yem bir miktar azaltılır. Ayrıca sabah meraya çıkmadan önce ve akşam ahıra geldiğinde hayvana bir miktar kuru ot verilmelidir. Aksi takdirde sindirim bozulur, süt ve sütteki yağ miktarı azalır.
 • İyi gübrelenmiş tarlalardan hasat edilen körpe bitkiler nitrat ve nitritler bakımından zengin olduğu için dikkatli yedirilmelidir. Aksi takdirde sinirsel ve zehirlenmeler görülebilir.
 • Melas iyi bir yem maddesi olmasına rağmen hayvan başına günde 0,5 kilodan fazla yedirilmemelidir.
 • Pancar yaprağı fazla yedirildiğinde bağırsakları tahriş eder. Pancar hasadı döneminde hayvanlar yarı yarıya doyurulduktan sonra pancar tarlasına sokulmalıdır.
 • Çimlenmiş patates ve bozulmuş patates posası zehirlidir (solanin).
 • Bazı bitkiler (Kanyaş, sudan otu) çiçekten önceki dönemde zehirlidir.
 • Fazla yedirilen soğan, lahana, karalahana yaprakları kanı hemolize eder. Hayvan kanlı görünüşte idrar yapar.
 • Meşe yaprağı, eğrelti otu ve köpek lahanası gibi orman altı bitkiler fazla yedirildiklerinde zarar verirler. Bunlar böbrek bozukluklarına ve idrar keselerinde tümör oluşmasına neden olabilirler.
 • Burçak, bakla, acı bakla (lupen) ve diğer baklagil bitkilerinin tohumları fazla ve sürekli yedirilirse, verim düşüklüğüne, kızgınlık düzensizliklerine ve döl tutmamaya neden olurlar.
 • Çiğit kabuğu saman yerine kullanılabilecek bir kaba yemdir. Uzun süre verildiğinde yapraklı midede konstipasyona neden olabilir. Bu nedenle bu yemler karıştırılarak yedirilmelidir.
 • Silolarda bozulan hububatların da hayvan yemi olarak kullanılması risklidir.
 • Elekaltı hububatlarda bol miktarda yabancı ot tohumu olabileceğinden rasyona ancak %5 oranında katılmalıdırlar.
 • Çeltik kavuzu hayvan yemi olarak bir değer ifade etmediğinden sindirilme oranı düşük olduğu için sığırlara yedirilmemelidir.
 • Hayvanların çöplüklerde ve çevre kirliliği olan yerlerde otlatılması sakıncalıdır. Buralarda bulunan çürük ve küflenmiş maddeler hayvanda zehirlenmelere yol açabilir.
 • Mutfak, fırın ve sofra artıklarında “Batilismus ve mantar” toksinleri çokça bulunduğundan tedavisi mümkün olmayan sinirsel hastalıklara neden olurlar. Bu nedenle bu maddeler yedirilirken dikkatli olunmalı bozuk ve küflü olanlar yedirilmemelidir.
 • Küflenmiş yemler, kısa ve uzun vadede tedavisi mümkün olmayan sinirsel bozukluklara, felçlere ve karaciğer yetmezliklerine kanlı ishaller ve hastalıklara karşı direnç azlığına neden olurlar.
 • Sterilize edilmemiş veya silajlanmamış tavuk gübresi yedirilmemelidir (Botilusmus taşıdığından).
Leave a reply