info@veterinerbilgi.com

  • MASTİTİS KONTROL PROGRAMI

    1.Uygun sağım yöntemlerinin uygulanması Sağım öncesi memeler hazırlanmalı, uygun sağım yöntemi uygulanmalı, sağım öcesi ve sonrası teat-dipping, stresten uzak sağım, mastitis yönünden memenin ve ön sütün muayenesi, sağım ekipmanlarının yeterli temizlik ve dezenfeksiyonu 2.Sağım mak.uygun kullanımı ve bakımı Sağım sistemi uygun şekilde kurulmalı, ekipmanların bakımı, günlük kontrolleri, düzenli servis hizmetleri, sağım sisteminin teknik ve ekonomik

    Read more
  • Hayvanlara dikkatli yedirilmesi gereken yem maddeleri

    Yeterli miktarda kaba yem verilemiyorsa, cinsi ne olursa olsun hiç bir kesif yem alabildiğince yedirilmez. Hububat, şekerli maddeler, unlu maddeler ve karma yemler, birdenbire alışılmadık miktarlarda yedirilmemeli, bir kaç gün alıştırılarak yedirmelidir. Aksi takdirde gazlı şişkinlik, rumen asidozu (hamurlama) kronik hazımsızlık yemden yararlanmanın azalması, süt veriminde düşme, süt yağının azalması gibi çok önemli problemler ortaya

    Read more