info@veterinerbilgi.com

 • Koyun ve Keçilerde Çiçek Hastalığı (SHEEP POX DISEASE)

  Koyun keçi çiçeği, koyun ve keçilerde ateş, özelikle deri ve akciğerlerde olmak üzere hayvanların bütün vücuduna yayılan, veziküllerle (içi sıvı dolu kesecikler) karakterize öldürücü bir viral bir hastalığıdır. Hastalığın etkeni bir virüstür. Virüs Poxviridae familyası Capripoxvirus genusunun bir üyesidir. Virus, çürümeye, asit ve alkali koşullara dirençlidir. Kuru kabuklarda yıllarca, yünde 2 ay ve bulaşık yüzeylerde 6 ay canlı

  Read more
 • Koyunlarda MASTİTİS (Süt Kesen Hastalığı)

  Koyunların mastitise yakalanmasında bir çok faktör rol oynarSağım hijyeni, barınak temizliği, meraların durumu gibi çevresel faktörler önemlidir. Mastitis oluşmasına Stafilokok, Streptokok vs gibi mikroorganizmalar sebep olmaktadır. Koyun ve keçilerde Mycoplasma agalactiae adını verdiğimiz mikroorganizma halk arasında süt kesen hastalığı da denen mastitislere sebep olur. Salgın bir hastalıktır. Dikkat edilmezse ve hastalar ayrılmazsa sürüye yayılabilir. Belirtileri Koyun ve keçilerde sütün

  Read more
 • Koyun Sıtması (Piroplasmosis, Ağrıma) Hastalığı

  Koyunlarda ağrıma hastalığının etmenleri, piroplasma ovis ve babasia ovis denilen kan asalaklarıdır. Piroplasmalar, eritrositler içersinde ikiye bölünerek çoğalırlar. Hastalığın bulaşmasında ve evriminde ara konakçı olarak çeşitli kene türleri rol oynar. Belirtileri Hastalık daha çok merada kenelerin fazlalaştığı Haziran ve Temmuz aylarında görülür. Ağustostan sonra olaylar azalır. Hastalığın kuluçka dönemi 7-10 gün kadardır. Ağrımalı koyunlardan 42°C kadar

  Read more
 • Koyunlarda Şap (Tabak) Hastalığı

  Şap hastalığının çeşitli tipleri, her tipin ayrı aşısı vardır. Bir tip şap hastalığına yakalanan koyun, kısa bir zaman sonra diğer tip şap hastalığına da yakalanabilir. Bu nedenle hastalık çıktığında hemen tipi belirlenmeli ve o tipe karşı koruyucu aşı yapılması isteniyorsa çevre iyice incelenmeli, bir yıl önceki görülen tipler bilinmeli ve bu bilgilerin ışığında uygun tip

  Read more
 • Koyunlarda Uyuz Böcekleri ile Mücadele (Acaridae)

  Koyunlarda baş, vücut ve ayakta görülen başlıca üç çeşit uyuz böceği bulunur. Başta yerleşenler cerahatleşme, kaşıntı ve kellik yapar. Göz yangısı ve körlük yapabilir. Belirtileri Yapağı ile örtülü vücut bölgelerinde yerleşen uyuz böcekler deri üzerinde yaşarlar. Önce şiddetli kaşıntı yaparlar, daha sonra kabarcık ve kalın kabuklar oluştururlar. Yapağı yer yer ve lüle lüle düşer. Hayvanının

  Read more
 • Koyunlarda Delibaş Hastalığı

  Delibaş hastalığının etkeni Coenurus Cerebralis’tir ve çoğunlukla beyinde larva olarak yerleşirler. Olgun şekli köpeklerin bağırsaklarında şerit şeklindedir. Belirtileri Hasta koyunlar başlarını öne ve yana düşük tutarlar. Başlarını duvara, yemliğe dayarlar. Bir daire etrafında yürürler. Gözleri görmez, başlarını çarpar ve düşerler. İştahları azalır ve günden güne zayıflarlar. Etken vücuda alındıktan sonra hemen hastalık kendini belli etmez.

  Read more
 • Koyun ve Keçilerde Ektima Hastalığı

  Daha çok kuzulurda görülür. Literatürde kontagiyöz pustuler stomatitis, Scabby mouth, Sore mouth, CE= Contagious Ecthyma olarak geçen hastalığın etkeni pseudocowpox virüsüdür.  Virüs vücuda girdikten 4- 7 gün sonra ilk belirtiler ortaya çıkar.  Ektima hem koyunlarda, hem de keçilerde görülür. Zoonoz bir hastalıktır. İnsanlara da geçebilir. Hasta hayvanlara müdahalede mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Koyun ve keçilerde kendiliğinden iyileşebilir fakat

  Read more
 • Keçi Hastalıkları

  Keçi sürülerinde dikkat edilmesi, gözlenmesi gereken önemli hususların başında “sürüden ayrı durma” gelir. Sürüden ayrı duran, sürünün arkasında kalan keçiler kontrol edilmelidir. Keçilerin yürüyüşleri, dışkıları, deri ve tüyleri her zaman gözlenmeli, vücuttan gelen herhangi bir anormal akıntı ciddiye alınmalıdır. Bu konular dikkate alındığı zaman erken teşhis ve kısa süre içinde önlem almak mümkün olacaktır. Yine

  Read more